Author: webproideba

En els darrers anys s'han produït notables avenços en la medicina i el tractament de les malalties. Tanmateix, aquest avenç no arriba a tothom. Malalties com la SIDA adquireixen dimensions dramàtiques en els països empobrits. L'escassetat de recursos econòmics, la manca d'educació i de professionals de la salut i l'alt preu...

Reunió de la Junta de Patronat. La finalitat de la reunió ha segut l'aprovació del pressupost de l'any 2009. Hem revisat les despeses i els ingressos de l'any 2008: 67.195,99 € d'ingressos 64.494,48 € de despeses, la diferència queda pel presupost de 2009. Avaluem també el funcionament de l'ONGd. Repasem els objectius...

Hola a tots i totes!!!!! S.O.S. Jiuston!!! güi jaf a problem!!! Tenemos problemas de comunicación. Las conexiones a Internet no funcionan siempre y las llamadas internacionales no son posibles!!!!!!!!!!!! Per aquí estam els tres molt bé. El viatge molt pesat. El dia següent varem anar a Pozo Colorado acompanyant...