En els darrers anys s’han produït notables avenços en la medicina i el tractament de les malalties. Tanmateix, aquest avenç no arriba a tothom. Malalties com la SIDA adquireixen dimensions dramàtiques en els països empobrits. L’escassetat de recursos econòmics, la manca d’educació i de professionals de la salut i l’alt preu de les medecines agreugen la situació. Aquest curs, PROIDEBA i les ONGDs Lasal·lianes volem fixar la nostra atenció en l’objectiu 6 del Mil·lenni, combatre el VIH/SIDA, la malària i…