Despeses durant l’any 2009

DESPESES de la Fundació PROIDEBA:

EN AJUDES MONETÀRIES

Projecte Emergències a Rumania (inundacions)………….2.100,00 €

Projecte Comunitat Projecte Obert (nins en acollida)…..8.000,00 €

Projecte Panificadora Escola Pozo Colorado (Paraguai)…………………………………………………………..11.300,00 €

Projecte Escola Estiu Nàpols (nins del carrer)…………….3.516,30 €

Projecte Nicaragua (Fons Menorquí cooperació)………..5.416,30 €

Projecte Colombia – Habitatges – (Govern)………………..43.611,09 €

TOTAL ajudes monetàries………………… 73.943,69  €

EN COL·LABORACIONS:

Despeses voluntaris al quart món…………………….. 336,82 €

Despeses material de sensibilització………………. 1.100 €

Projecte voluntaris a l’Índia……………………….. 12.462,28 €

Projecte voluntaris a Guinea Equatorial…………. 8.073,96 €

TOTAL en col·laboracions………………….. 21.973,08 €

ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT:

Serveis, transports i comissions………………………. 294,01 €