Els nostres objectius

En la nostra intervenció també fem realitat altres valors com:

Transparència en els objectius i la gestió dels recursos, basant-nos en la coherència i en  la informació, tant a les administracions públiques com a privades i a la societat.

Qualitat. Apliquem uns criteris de qualitat que vénen definits per: l’anàlisi dels projectes  educatius, amb objectius i indicadors clarament avaluables que donen resposta al perfil i a les  necessitats reals dels nostres destinataris, una acció educativa planificada, eficàcia de la  intervenció, òptima atenció als nostres destinataris; pels processos d’avaluació contínua i 

Voluntariat. Afavorim les lleres necessàries per a la participació i la implicació de  persones sensibles a la realitat del món juvenil, especialment en situació de risc o exclusió  social. Es contribueix al desenvolupament personal, social i professional de les persones voluntàries, i aquests,  al seu torn, a l’enriquiment educatiu dels projectes en els quals participen. S’aposta per  un voluntariat de qualitat, responsable i compromès amb els destinataris i amb la societat.

Treball en xarxa. Considerem una necessitat la sinergia entre les nostres entitats entorn de les  finalitats comunes de la nostra organització. El treball en xarxa augmenta la nostra capacitat d’interlocució  amb institucions i altres entitats germanades entorn de la nostra missió, visió i  valors; portant-nos a potenciar el nostre treball en favor dels més vulnerables de la nostra  societat.