Patronat

Patronat de Funcació Proideba a 2019

Presidenta - Joana Maria Cunill i Lladó

Joana Maria Cunill i Lladó

Secretaria - Magdalena Riera Torrebella

Magdalena Riera Torrebella

Tesorera - Xisca Artigues Martí

Xisca Artigues Martí

Vocal - Elena Pons Roig

Elena Pons Roig

Vocal - Antonio Airós Serrano

Antonio Airós Serrano

Vocal - Ramón Palacios San

Ramón Palacios San

Vocal - Bartomeu Martorell Miralles

Bartomeu Martorell Miralles

Vocal - Francisco Manresa Socias

Francisco Manresa Socias

Vocal - Joan Enseñat Homar

Joan Ensenyat Homar

Vocal - Jorge Díaz Pérez

Jorge Díaz Pérez

Vocal - Antonia Alcina Munar

Antonia Alcina Munar

Vocal - Javier López Guerra

Javier López Guerra

Vocal - Juan Antonio Matínez Sancho

Juan Antonio Matínez Sancho

Vocal - Rafael Matas Roselló

Rafael Matas Roselló