Qui som?

Proideba és una fundació amb el nom de la FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ILLES BALEARS (P.R.O.I.D.E.B.A.) L’Àmbit d’actuació són les Illes Balears.

L’objectiu final és l’ajuda al Tercer i Quart Món. Les prestacions de la fundació van dirigides a les persones que no disposen de mitjans econòmics i possibilitats per desenvolupar-se com a persones.

Al maig del 2001 vam començar el nostre camí, constituint-nos en Fundació.Vam nàixer de l’interés que existeix als centres La Salle: educar en la justícia i la solidaritat. Del discerniment, l’anàlisi de la realitat i les possibilitats de compromís, va nàixer en 1988 l’ONGD PROYDE (Promoció i Desenvolupament) en l’àmbit de tot l’Estat Espanyol com a mitjà per a coordinar i potenciar l’obra educativa, creant consciència en tota la Família La Salle sobre la problemàtica dels pobles del Sud i cooperar en el finançament de projectes de desenvolupament a l’Àfrica, Àsia, Amèrica i Europa de l’Est, proposats pels destinataris com a resposta a les seves iniciatives en tots els camps, especialment en l’educació. A partir de l’experiència i amb el suport de molts voluntaris, van sorgir altres ONGD. I una d’elles va ser PROIDEBA.Des de ja fa molts anys col·laboràvem amb educadors i alumnes de països del Tercer món.Som una ONGD amb responsabilitat, compromís personal i transparència en la gestió de projectes d’ajuda i col·laboració.

Treballem en xarxa, unim esforços i idees per a crear alternatives de solidaritat en el nostre món globalitzat. Animades per un mateix esperit, totes les ONGD Lasal·lianes estan unides i compromeses amb la “coordinadora d’ONGD Lasal·lianes” com a mitjà de coordinació i col·laboració per a treballar junts en aquells programes i projectes que ens afecten tots i compartir els principis bàsics que animen totes les nostres accions. És una eina per a contribuir amb major eficiència a la consecució dels nostres fins solidaris.Totes tenim en comú:

Sensibilitzar les persones del seu entorn.

Cooperar mitjançant programes i projectes de desenvolupament amb els països del Sud.

Impulsar i coordinar el voluntariat.

Col·laborar amb altres ONGD.

Amb un mateix lema:

“Molta gent petita fent moltes coses petites, en molts llocs petits, poden canviar el món”.

Establim programes d’ajuda també per a necessitats Quart món: exclusió social, defensa dels drets dels nins i de la dona.

Treballem en les comunitats educatives dels centres La Salle de Manacor, Inca, Pont d’Inca i Palma, a Mallorca. Les escoles d’Alaior i Maó a Menorca. I també en la comunitat d’Eivissa. Arribem a sensibilitzar a més de 4.500 alumnes i famílies. Som més de 300 educadors generant reflexió, coneixement i ajudes econòmiques per a posar en marxa projectes educatius i sanitaris. a més a més hem enviat en programes d’estiu a més de 40 voluntaris per a treballar sobre el terreny. Algun d’ells han sigut voluntaris de llarga durada.

PROIDEBA

Proideba és una Fundació autònoma, sense ànim de lucre. Fundada al maig de 2001. Es una ONG vinculada als centres educatius de La Salle, oberta a la participació amb altres associacions que comparteixin els seus objectius, finalitats i filosofia.

A Proideba creiem que la participació de la societat civil en els processos de canvi social és imprescindible, per tal d’aconseguir una major justícia, solidaritat i igualtat en el mon. Aquesta participació està  basada en la responsabilitat, el compromís personal i la transparència en la gestió dels nostres bens, que en definitiva ens pertanyen a tots.

Els integrants de Proideba, som persones que lluitam, amb i per a les persones necessitades, perseguint l’erradicació la injusticia social i la pobresa, per tal de que aquestes persones, puguin excercir  plenament els seus drets i viure una vida digna.